DownloadsDhivehi Film Ishthihaaru Negumaabehey FormDownload

20/12/2016

Dhivehi Film Ishthihaaru Negumaabehey Form

Foreign Permit (Dhivehi application)Download

20/12/2016

foreign permit Dhivehi Application

Foreign Permit (English Application)Download

20/12/2016

foreign permit Qavaaidhu English Application

National Art GellaryDownload

20/12/2016

Olympus Application FormDownload

20/12/2016

Band Registry FormDownload

12/02/2017

Band Registry Form

Job Application FormDownload

29/03/2017

CSC Job Application Form

certificate 1 in arts and design Application formDownload

18/07/2017

certificate 1 in arts and design Application Form

basic guitar course Application formDownload

18/07/2017

basic guitar course Application form

sound engineering workshop Application formDownload

18/07/2017

sound engineering workshopApplication form

IULAAN - Olymupus canteen maraamathu koh hingaane faraatheh hoadhumahDownload

25/01/2017

IULAAN - 6th insight of China workshop for south Asia artists Download

15/03/2017

NCA Office Teledrama Competition application deadline extendedDownload

19/03/2017

NCA Office Teledrama Competition application deadline extended

(IUL) 177-A2/1/2017/10Download

17/07/2017

އިއުލާން - އޮލީމްޕަސް އިމާރާތުގެ އެންމެހާ ތަންތަނާއި ނޭޝަނަލް އާޓްގެލަރީ ހޯލު ކުނިކަހާ ، ފޮޅާ، ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

chance to participate in international festival for religious and sufi musicDownload

24/07/2017

Recent news

MOU SIGNED WITH MINISTRY OF GENDER AND FAMILY


MOU Signed between NCA & Abdulla Foundation

Forms and downloads

sound engineering workshop Application form
basic guitar course Application form
certificate 1 in arts and design Application form
Job Application Form
Band Registry Form