އަންވެއިލިން ވިޝަންސް – 2020

.

އޮކްޓޯބަރު 29 ގެ ނިޔަލަށް ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ކުރިއަށްދާ އަންވެއިލިން ވިޝަންސް އާޓް އެގްޒިބިޝަން. ހެނދުނު 10:00 ން ހަވީރު 6:00 ށް، ރޭގަނޑު 8:00 ން 10:00 ށް

.